HMI Proface

mỗi trang
PFXSP5700WCD Call

PFXSP5700WCD

Display type TFT Color LCD Display size 15" Wide Resolution 1,366 x 768 pixels (FWXGA) Auto scaling Equipped Effective display area W344.2 x H193.5 mm [W13.55 x H7.61 in.]

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXSP5800WCD Call

Màn hình PFXSP5800WCD

Display type TFT Color LCD Display size 19" Wide Resolution 1,366 x 768 pixels (FWXGA) Auto scaling Equipped Effective display area W409.8 x H230.4 mm [W16.13 x H9.07 in.]

Hotline: 0946.733.151
PFXSP5B41 Call

PFXSP5B41

Family HMI Series SP5000 Series Size Box (Open) Model PFXSP5B41 Global Code PFXSP5B41 Product Features Box Module Windows applications (Open Box)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP4521TAA Call

Màn hình PFXGP4521TAA

Display type TFT Color LCD Display size 10.4" Resolution 640 x 480 pixels (VGA) Effective display area W211.2 x H158.4 mm [W8.31 x H6.24 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP4621TAA Call

Màn hình PFXGP4621TAA

Display type TFT Color LCD Display size 12.1" Resolution 800 x 600 pixels (SVGA) Effective display area W246.0 x H184.5 mm [W9.69 x H7.26 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP4621TAD Call

Màn hình PFXGP4621TAD

Display type TFT Color LCD Display size 12.1" Resolution 800 x 600 pixels (SVGA) Effective display area W246.0 x H184.5 mm [W9.69 x H7.26 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP3600TAACA ( AGP3600-T1-AF-CA1M) Call

Màn hình PFXGP3600TAACA ( AGP3600-T1-AF-CA1M)

Tính năng kỹ thuật: Màn hình màu: TFT Color LCD Kích thước màn hình: 12.1 inch ( W248 x H198.6 mm) Độ phân giải: 800 x 600 pixels (SVGA) Hiển thị màu sắc: 65,536 màu

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4502WADW Call

Màn hình Proface PFXGP4502WADW

Dòng màn hình loại kinh tế của Proface. Phù hợp với các nhu cầu giá tốt, chất lượng ổn định

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4402WADW Call

Màn hình Proface PFXGP4402WADW

Màn hình dòng 7 inch giá rẻ của Proface, giá cạnh tranh trên toàn quốc

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADEGK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADEGK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADEYK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADEYK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADERK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADERK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADER Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADER

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTAD Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTAD

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4301TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4301TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 5" Model PFXGP4301TADR Global Code PFXGP4301TADR Product Features Rear Mount 5" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4401TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4401TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 7" Model PFXGP4401TADR Global Code PFXGP4401TADR Product Features Rear Mount 7" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4501TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 10" Model PFXGP4501TADR Global Code PFXGP4501TADR Product Features Rear Mount 10" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4601TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 12" Model PFXGP4601TADR Global Code PFXGP4601TADR Product Features Rear Mount 12" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXSP5660TPD Call

Màn hình Proface PFXSP5660TPD

Family HMI Series SP5000 Series Size 12" Model PFXSP5660TPD Global Code PFXSP5660TPD Product Features 12" DC Wireless LAN Auto Scaling Brightness Sensor (Premium Display) Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXSP5B10 Call

Màn hình Proface PFXSP5B10

Family HMI Series SP5000 Series Size Box (Power) Model PFXSP5B10 Global Code PFXSP5B10 Product Features Box Module High-speed processing (Power Box) Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXSP5B40 Call

Màn hình Proface PFXSP5B40

Family HMI Series SP5000 Series Size Box (Open) Model PFXSP5B40 Global Code PFXSP5B40 Product Features Box Module Windows applications (Open Box) Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4201TADW Call

Màn hình Proface PFXGP4201TADW

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4201TADW Global Code PFXGP4201TADW Product Features 3" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4201TADW Global Code PFXGP4201TADW Product Features 3" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4203TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4203TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4203TAD Global Code PFXGP4203TAD Product Features 3" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4303TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4303TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 5" Model PFXGP4303TAD Global Code PFXGP4303TAD Product Features 5" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4503TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4503TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4503TAD Global Code PFXGP4503TAD Product Features 10" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TMA Call

Màn hình Proface PFXGP4501TMA

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TMA Global Code PFXGP4501TMA Product Features 10" AC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TMD Call

Màn hình Proface PFXGP4501TMD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TMD Global Code PFXGP4501TMD Product Features 10" DC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TAA Call

Màn hình Proface PFXGP4501TAA

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TAA Global Code PFXGP4501TAA Product Features 10" AC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4603TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4603TAD

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4603TAD Global Code PFXGP4603TAD Product Features 12" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TMA Call

Màn hình Proface PFXGP4601TMA

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4601TMA Global Code PFXGP4601TMA Product Features 12" AC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TMD Call

Màn hình Proface PFXGP4601TMD

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4601TMD Global Code PFXGP4601TMD Product Features 12” DC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4116T2D Call

Màn hình Proface PFXGP4116T2D

Display type TFT Color LCD Display size 4.3" wide Resolution 480 x 272 pixels Effective display area (W x H) W95 x H53.9 mm Display colors 65,536 colors

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4116T1D Call

Màn hình Proface PFXGP4116T1D

Display type TFT Color LCD Display size 4.3" wide Resolution 480 x 272 pixels Effective display area (W x H) W95 x H53.9 mm Display colors 65,536 colors

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4115T2D Call

Màn hình Proface PFXGP4115T2D

Display type TFT Color LCD Display size 4.3" wide Resolution 480 x 272 pixels Effective display area (W x H) W95 x H53.9 mm Display colors 65,536 colors

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4115T1D Call

Màn hình Proface PFXGP4115T1D

Display type TFT Color LCD Display size 4.3" wide Resolution 480 x 272 pixels Effective display area (W x H) W95 x H53.9 mm Display colors 65,536 colors Backlight White LED (Not user replaceable. When replacement is required, contact your local distributor.) Backlight service life 50,000 hours or more Brightness control 16 levels (Adjusted with touch panel)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4114T2D Call

Màn hình Proface PFXGP4114T2D

Display type TFT Color LCD Display size 4.3" wide Resolution 480 x 272 pixels Effective display area (W x H) W95 x H53.9 mm Display colors 65,536 colors Backlight White LED (Not user replaceable. When replacement is required, contact your local distributor.) Backlight service life 50,000 hours or more Brightness control 16 levels (Adjusted with touch panel)

Hotline: 0946.733.151

Sản Phẩm Giảm Giá

Hổ trợ trực tuyến

Hotline: Mr Duy

Hotline: Mr Duy - 0946.733.151

MR. Bình

MR. Bình - 0903.733.151

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 20
  • Hôm nay 26
  • Hôm qua 261
  • Trong tuần 287
  • Trong tháng 293
  • Tổng cộng 1,976,138

Top

   (0)