GP4000

mỗi trang
Màn hình PFXGP4521TAA Call

Màn hình PFXGP4521TAA

Display type TFT Color LCD Display size 10.4" Resolution 640 x 480 pixels (VGA) Effective display area W211.2 x H158.4 mm [W8.31 x H6.24 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP4621TAA Call

Màn hình PFXGP4621TAA

Display type TFT Color LCD Display size 12.1" Resolution 800 x 600 pixels (SVGA) Effective display area W246.0 x H184.5 mm [W9.69 x H7.26 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình PFXGP4621TAD Call

Màn hình PFXGP4621TAD

Display type TFT Color LCD Display size 12.1" Resolution 800 x 600 pixels (SVGA) Effective display area W246.0 x H184.5 mm [W9.69 x H7.26 in.] Display colors 65,536 colors (No blink) / 16,384 colors (Blink)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4502WADW Call

Màn hình Proface PFXGP4502WADW

Dòng màn hình loại kinh tế của Proface. Phù hợp với các nhu cầu giá tốt, chất lượng ổn định

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4402WADW Call

Màn hình Proface PFXGP4402WADW

Màn hình dòng 7 inch giá rẻ của Proface, giá cạnh tranh trên toàn quốc

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADEGK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADEGK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADEYK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADEYK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADERK Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADERK

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTADER Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTADER

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4311HTAD Call

Màn hình Proface PFXGP4311HTAD

Family HMI Series GP4000H Series Size 5" Handy Model PFXGP4311HTAD*** Global Code PFXGP4311HTAD*** Product Features TFT Color LCD (65,536 colors) VGA Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4301TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4301TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 5" Model PFXGP4301TADR Global Code PFXGP4301TADR Product Features Rear Mount 5" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4401TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4401TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 7" Model PFXGP4401TADR Global Code PFXGP4401TADR Product Features Rear Mount 7" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4501TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 10" Model PFXGP4501TADR Global Code PFXGP4501TADR Product Features Rear Mount 10" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TADR Call

Màn hình Proface PFXGP4601TADR

Standard product information Family HMI Series GP4000R Series Size 12" Model PFXGP4601TADR Global Code PFXGP4601TADR Product Features Rear Mount 12" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4201TADW Call

Màn hình Proface PFXGP4201TADW

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4201TADW Global Code PFXGP4201TADW Product Features 3" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4201TADW Global Code PFXGP4201TADW Product Features 3" DC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4203TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4203TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 3" Model PFXGP4203TAD Global Code PFXGP4203TAD Product Features 3" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4303TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4303TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 5" Model PFXGP4303TAD Global Code PFXGP4303TAD Product Features 5" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4503TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4503TAD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4503TAD Global Code PFXGP4503TAD Product Features 10" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TMA Call

Màn hình Proface PFXGP4501TMA

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TMA Global Code PFXGP4501TMA Product Features 10" AC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TMD Call

Màn hình Proface PFXGP4501TMD

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TMD Global Code PFXGP4501TMD Product Features 10" DC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TAA Call

Màn hình Proface PFXGP4501TAA

Standard product information Family HMI Series GP4000 Series Size 10" Model PFXGP4501TAA Global Code PFXGP4501TAA Product Features 10" AC Analog Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4603TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4603TAD

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4603TAD Global Code PFXGP4603TAD Product Features 12" DC Analog Isolated Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TMA Call

Màn hình Proface PFXGP4601TMA

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4601TMA Global Code PFXGP4601TMA Product Features 12" AC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TMD Call

Màn hình Proface PFXGP4601TMD

Family HMI Series GP4000 Series Size 12" Model PFXGP4601TMD Global Code PFXGP4601TMD Product Features 12” DC Matrix Repair Status ✔ (Repair service is available, reparable.)

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4401TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4401TAD

Nhà phân phối tại Việt Nam

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4601TAD

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4601TAA Call

Màn hình Proface PFXGP4601TAA

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TADW Call

Màn hình Proface PFXGP4501TADW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4301TADW Call

Màn hình Proface PFXGP4301TADW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4501TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4501TAD

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4401WADW Call

Màn hình Proface PFXGP4401WADW

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4201TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4201TAD

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151
Màn hình Proface PFXGP4301TAD Call

Màn hình Proface PFXGP4301TAD

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp màn hình cảm ứng HMI các loại: Proface, Weintek, Hitech, Shihlin, Mitsu, Delta, Touchwin ...

Hotline: 0946.733.151

Sản Phẩm Giảm Giá

Hổ trợ trực tuyến

Hotline: Mr Duy

Hotline: Mr Duy - 0946.733.151

MR. Bình

MR. Bình - 0903.733.151

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 22
  • Hôm nay 16
  • Hôm qua 1,488
  • Trong tuần 1,504
  • Trong tháng 3,882
  • Tổng cộng 1,994,168

Top

   (0)